SEMPOZYUM KATILIM KOŞULLARI

 

Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Sempozyuma katılım için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce bildiri özetlerini 6 Mayıs 2022 tarihine kadar http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr web sitesine, olası bir sıkıntı olması durumunda ise usaksempozyumu2022@usak.edu.tr mail adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler Kabul/Şartlı Evet/Ret biçiminde olacaktır.

Her konuşmacının bildiri sunum süresi 20 dakika ile sınırlıdır. Yapılan her oturumun ardından 10 dakika tartışma süresi tanınacaktır. Covid 19 salgını nedeniyle yurt dışından sempozyuma iştirak edecek araştırmacılar bildirilerini online olarak sunacaklardır. Sunulan bildiriler kitap olarak yayınlanacaktır.

Ulaşım giderleri katılımcılar tarafından karşılanacak olup Covid-19 salgınının seyrine göre konaklama ve diğer hususlarda http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr web sayfasından duyuru yapılacaktır. Sempozyum ile ilgili daha detaylı bilgiye ve duyurulara http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr web sayfasından ulaşılabilirsiniz. 

 

 


Oluşturma: 01 Şubat 2022