Kıymetli Araştırmacılarımız;

 

Taramıza göndermiş olduğunuz bildirilerin özet kitapçığını ekte görebilirsiniz.

ÖZET BİLDİRİ KİTABI.pdf

 

09 Eylül 2022