Kıymetli Hoca ve Araştırmacılarımız; 

 

Sempozyum Programı ektedir. 

Saygılar Sunar, iyi çalışmalar dileriz.

2-PDF-UŞAK SEMPOZYUMU PROGRAMI.pdf

12 Mayıs 2022