Kıymetli Araştırmacılar,

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının desteği, Uşak Valiliği, Uşak Belediye Başkanlığı ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğünün iş birliğinde 30 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında “Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyuma sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyarız. Sempozyuma sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyarız. I. Dünya Savaşı sonunda imparatorlukların tasfiye edildiği bir süreçte Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne istinaden İtilaf Devletleri'nin Anadolu’da işgallere başladığı tarihi bir gerçektir. Bu durum karşısında Türk halkı, işgal kuvvetlerine karşı yurdunu savunmak için Kuva-yı Milliye ruhuyla Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında birleşmiş ve türlü mücadelelerle işgal kuvvetlerinin ilerleyişi Sakarya’da durdurulmuştur. Türk Ordusu, 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos 1922’de ki Başkumandanlık Meydan Muharebesiyle Yunan işgal kuvvetlerini mağlup etmiş ve 9 Eylül’de İzmir’e girmiştir. Uşak ve çevresi, gerek İzmir’in işgali ve sonrasında yaşananlar gerekse Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve sonrasında ortaya çıkan olaylar bakımından oldukça önemli bir bölgede yer almaktadır. Yunan orduları Başkumandanı General Trikupis’in esir alınması, “…ordular ilk hedefiniz Akdenizdir İleri…” emrinin verilmesi bu gelişmelere örnek teşkil eden önemli hadiseler arasında yer almaktadır.

Uşak’ın işgalden kurtuluşunun 100. yılında bu süreci bilimsel bir yaklaşımla yeniden değerlendirmek, yeni bilgi ve belgeleri, yorum ve sentezleri kamuoyu ve bilim dünyasıyla paylaşmak, tartışmak amacıyla düzenlenen “Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Sempozyum”na katılımcıların, yukarıdaki konu başlıklarına uygun bildirilerle katılımları bizleri memnun edecektir. Sempozyuma katılmak isteyen akademisyen ve araştırmacıların yukarıda belirtilen konulara uygun bildiri özetlerini, en geç 06 Mayıs 2022 tarihine kadar http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr web sitesinden göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetlerini usaksempozyumu2022@usak.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz. Bildirisi kabul edilen akademisyen ve araştırmacılara 11 Mayıs 2022 tarihinden itibaren gerekli bilgi verilecektir. Sempozyumda sunulan bildirin tam metinleri uluslararası kitap bölümü olarak basılması planlanmaktadır. Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışından sempozyuma iştirak edecek araştırmacılar bildirilerini online olarak sunacaklardır. 

Ulaşım giderleri katılımcılar tarafından karşılanacak olup Covid-19 salgınının seyrine göre konaklama ve diğer hususlarda http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr web sayfasından duyuru yapılacaktır. Sempozyum ile ilgili daha detaylı bilgiye ve duyurulara http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr web sayfasından ulaşılabilirsiniz.

Sempozyuma katılmanız temennisi ile saygılar sunarız. 

                                                                                                                                                      DÜZENLEME KURULU ADINA

03 Şubat 2022